5:42
19:50
11:09
22:01
23
SIERPNIA
2021 r.
poniedziałek
235 dzień roku
Imieniny:
Apolinarego
Miły
Róży

jelenie szlachetne: byki
sarny: kozły
dziki: odyńce, lochy, wycinki, przelatki i warchlaki
lisy, jenoty, norki amerykańskie i szopy pracze
piżmaki
kaczki: krzyżówki, cyraneczki, głowienki, czernice
łyski
gołębie grzywacze