KALENDARZ » FAZY KSIĘŻYCA

LISTOPAD 2023
Dzień Słońce Księżyc
wschód zachód dł. dnia wschód zachód górowanie faza
0:00