PRAWO » KOMUNIKATY

Łódź, dnia 4.03.2019 r.

Komunikat 1/2019

1.Kurs dla selekcjonerów zwierzyny płowej
2.Ocena prawidłowości odstrzału
3.Zgłaszania szkód łowieckich
Ad. 1. Kurs dla selekcjonerów zwierzyny płowej

Informujemy, że organizujemy kurs dla selekcjonerów zwierzyny płowej. Kurs odbędzie w następujących terminach:
- 14 marca spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w siedzibie ZO PZŁ w Łodzi o godzinie 16:30
- zajęcia będą w trzy weekendy: 16-17 marca, 23-24 marca, 30-31 marca 2019 r.

Zajęcia odbędą się w sali wykładowej przy Zachodniej 53 w Łodzi. Warunkiem rozpoczęcia się zajęć jest zebranie co najmniej 20 os. chętnych do odbycia szkolenia. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które mają co najmniej 3-letni staż w PZŁ. Podstawą zaliczenia zajęć jest co najmniej 80 % frekwencja na szkoleniu. Proszę o przekazanie informacji zainteresowanym członkom koła.

[na górę]
Ad. 2. Ocena prawidłowości odstrzału

Informujemy, że ocena prawidłowości odstrzału odbędzie się w dniach 11 kwietnia 2019 r. w godz. 14:00-20:00 oraz 12 kwietnia 2019 r. w godz. 9:00-16:00.

Łowczych prosimy o przekazanie do ZO PZŁ w Łodzi wypełnionych arkuszy prawidłowości odstrzału oraz o poinformowanie zainteresowanych myśliwych o terminie oceny. Ocena zostaje przesunięta na termin kwietniowy ze względu na dużą ilość czynności jakie koła mają zaplanowane: inwentaryzacje i RPŁ.

[na górę]
Ad. 3. Zgłaszania szkód łowieckich

Informujemy, że na spotkaniu z Dyrektorem WODR w Bratoszewicach ustaliliśmy, zasady zgłaszania przez dzierżawców obwodów łowieckich szkód łowieckich. Każdy dzierżawca ma obowiązek wysłać zawiadomienie do WODR o terminie szacowania szkód łowieckich. Każdorazowo należy wysłać maila z taką informacją do właściwego terytorialnie oddziału WODR w powiecie oraz do informacji na sekretariat@lodr-bratoszewice.pl. Przedstawiciele WODR w miarę możliwości będą uczestniczyli przy szacowaniu szkód łowieckich. Lista powiatowych przedstawicieli WODR w Załączeniu.

[na górę]
Darz Bór
/-/ Przemysław Kobacki
Łowczy Okręgowy
Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Łodzi


Archiwum w pdf (rozwiń)