STRUKTURA » KOMISJE

Komisja Oceny Zgodnoœci z Odstrzałem - Wydarzenia

Zobacz: Skład Komisji | Wydarzenia [4]
L.p.  Tytuł Dodany
1.   1.06.2015 r. - Wręczenie medali za trofea łowieckie  13.06.2015 r. 
2.   9-10.03.2015 r. - Coroczna ocena pozyskanych trofeów łowieckich  28.03.2015 r. 
3.   26.09.2013 r. - Wręczenie medali za trofea łowieckie  23.10.2013 r. 
4.   30-31.03.2010 r. - Ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej  24.04.2010 r.