Z ŻYCIA ZWIĄZKU » WYDARZENIA, FOTORELACJE

20.05.2016 r. - VI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Łowieckiej

W dniu 20.05.2016 r. przeprowadziliśmy bardzo udany kolejny VI międzyszkolny konkurs wiedzy łowieckiej o puchar przechodni Zarządu Koła Łowieckiego Nr 2 "ŁOWIEC" w Łodzi. Konkurs otworzyła Pani Anna Kowalczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Sobótce. Prowadzący konkurs koordynatorzy - myśliwi Mirosław Kaczmarek i Edward Ozdobiński powitali gości, uczestników konkursu i publiczność i poprowadzili konkurs.

Tematem przewodnim tegorocznego konkursu były: "Ssaki drapieżne w Polsce". Organizatorami konkursu było Koło Łowieckie Nr 2 "ŁOWIEC" w Łodzi oraz Starostwo Powiatowe w Łęczycy i Gminy Grabów, Kutno oraz Witonia i Szkoła Podstawowa w Starej Sobótce.

Celem konkursu było:
- propagowanie wiedzy przyrodniczej i łowieckiej
- dostrzeganie piękna naszego środowiska i zwierząt w nim występujących
- dostrzeganie zależności między człowiekiem a otaczającym go środowiskiem
- wychowywanie młodzieży w poszanowaniu przyrody i jej darów.

Podczas konkursu młodzi ludzie musieli wykazać się podstawową wiedzą z zakresu przyrody, ekologii i wiedzy łowieckiej.

Na konkurs przybyli zaproszeni goście:
- Przemysław Kobacki - Łowczy Okręgowy z Zarządu Okręgowego PZŁ w Łodzi
- Piotr Piotrowski - Przewodniczęcy Komisji Tradycji i Etyki, który przybył na konkurs z oswojonym puchaczem
- Grzegorz Szarecki i Zygmunt Krupiński z Nadleśnictwa KOŁO
- Tomasz Pietrzak - Wójt Gminy Grabów
- Roman Ratomski - druh OSP Sobótka
- dyrektorzy i nauczyciele okolicznych szkół, koledzy myśliwi, rodzice z młodzieżą szkolną
- koledzy myśliwi Sławomir Włoszkiewicz, Mirosław Engel, Andrzej Krzewski

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu obwodów łowieckich dzierżawionych przez Koło "Łowiec", czyli z gmin: Grabów, Kutno i Witonia (powiat łęczycki i kutnowski). Rozdaliśmy pytania testowe i reprezentanci z sześciu szkół indywidualnie rozwiązywali test. Poszło im to nadzwyczaj sprawnie i szybko zwłaszcza, że prowadzący starali się dodawać uczestnikom konkursu otuchy i łagodzić stres. Jury pod przewodnictwem Marka Małachowskiego - Prezesa Koła Łowieckiego Nr 2 w Łodzi oraz członków: Piotra Piotrowskiego - Przewodniczęcego Komisji Tradycji i Etyki oraz Wiesława Łazińskiego, przystąpiło do oceny rozwiązanych testów. W drugim etapie drużyny losowały zestawy pytań i odpowiadały zespołowo. W trakcie konkursu Kolega Piotrowski - sokolnik z puchaczem na ręku wygłosił prelekcję, którą z ciekawością wysłuchała młodzież i goście.

Praca, zapał, wysiłek i zaangażowanie dzieci jest duże i wypada to docenić, dlatego chcieliśmy, aby każdy uczestnik konkursu otrzymał nagrodę, choćby małą. Dzięki sponsorom mogliśmy wręczyć nagrodzonym uczestnikom konkursu bardzo cenne nagrody: nowoczesne tablety, czyli mobilne mini komputery z dotykowym ekranem, polary, torby i książki oraz medale i dyplomy.

Wspaniałymi fundatorami byli:
- Zarząd Okręgowy PZŁ w Łodzi
- Gminy Grabów, Kutno oraz Witonia
- Starostwo Powiatowe w Łęczycy
- Koło Łowieckie "ŁOWIEC" z Łodzi - Janusz Siwiaszczyk - właściciel Salonu Myśliwskiego w Łodzi
- Edward Sadowski - właściciel piekarni KED w Zgierzu
- Nadleśnictwo Koło - Kalendarzyki i broszury ufundowane zostały przez czasopismo "Brać Łowiecka"

Młodzi ludzie wykazali się ogromnym zaangażowaniem i gruntownym przygotowaniem. Po zakończeniu zmagań konkursowych podliczono punktację, ogłoszono wyniki, a następnie wręczono nagrody rzeczowe oraz dyplomy, medale i nagrodę główną - puchar ufundowany przez Zarząd Koła Łowieckiego Nr 2 "Łowiec" w Łodzi. Puchar ma charakter przechodni. Dopiero zdobyty trzykrotnie pod rząd przez reprezentację tej samej szkoły staje się jej własnością.

Przeprowadziliśmy również mini konkurs dla publiczności a zwycięzców nagrodziliśmy słodyczami.

Po ostatecznym podliczeniu punktacji jury ogłosiło wyniki.
- Szóste miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Kadzidłowej. Zespołowi wręczyliśmy dyplom i polary oraz torby.
- Piąte miejsce zajęła reprezentacja Zespołu Szkół w Byszewie. Zespołowi wręczyliśmy dyplom i tablety multimedialne.
- Czwarte miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Witoni. Zespołowi wręczyliśmy dyplom i tablety multimedialne.
- Trzecie miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Grabowie. Zespołowi wręczyliśmy dyplom, brązowe medale i tablety multimedialne.
- Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Chorkach. Zespołowi wręczyliśmy dyplom, srebrne medale i tablety multimedialne.
- Pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Sobótce Starej pod opieką Joanny Zając i zgarnęła nagrodę główną puchar przechodni ufundowany przez Zarząd Koła "ŁOWIEC" z Łodzi, dyplom, złote medale i tablety multimedialne wyższej klasy.

Członkom jury za sprawne ocenianie i przedstawianie wyników, wręczyliśmy okolicznościowe statuetki. Z przyjemnością wręczyliśmy drobne upominki, również opiekunom poszczególnych szkół za udział w konkursie zorganizowanym w trakcie sprawdzania testów przez komisję konkursową.

Koło nasze opiekuje się młodzieżą szkolną pięciu szkół od wielu lat. W ramach współpracy organizujemy spotkania, pogadanki, wycieczki i konkursy w celu przybliżenia młodzieży wiedzy o zwierzynie w stanie wolnym, gospodarce łowieckiej, dbałości o nasze środowisko i umiejętności gospodarowania darami natury. Nasza współpraca ze szkołami przynosi duże efekty, nie tylko dla nas, ale i dla miejscowego środowiska.

Po konkursie tradycyjnie, zaprosiliśmy zgłodniałych gości i uczestników na myśliwskie ognisko i pieczone kiełbaski ufundowane przez myśliwych, które serwowane były w naszym siedlisku szkoleniowo-myśliwskim w środku lasu. Zadowolona młodzież z opiekunami podziękowała za spotkanie i ciekawy konkurs oraz wyraziła nadzieje na równie udany w przyszłym roku. Pracę, zapał i wysiłek dzieci staramy się doceniać, daje nam ona satysfakcję i stymuluje do dalszej pracy, gdyż uśmiech dziecka to wielka radość, zadowolenie i optymizm dla nas wszystkich a także nadzieja na lepsze jutro.

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie oraz wspaniałym fundatorom za zakup cennych nagród dla uczestników konkursu.

Darz Bór
myśliwi Koła Łowieckiego "Łowiec" 2 w Łodzi

koordynatorzy ds. współpracy z szkołami
Edward Ozdobiński, Mirek Kaczmarek

Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS