Z ŻYCIA ZWIĄZKU » WYDARZENIA, FOTORELACJE

19.05.2017 r. - VII międzyszkolny konkurs wiedzy łowieckiej

W dniu 19.05.2017 r. przeprowadziliśmy bardzo udany, kolejny VII międzyszkolny konkurs wiedzy łowieckiej o puchar przechodni Zarządu Koła Łowieckiego Nr.2 "ŁOWIEC" w Łodzi. Konkurs otworzyła Pani Anna Kowalczyk Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Sobótce. Prowadzący konkurs koordynatorzy - myśliwi Mirosław Kaczmarek i Edward Ozdobiński powitali gości, uczestników konkursu i publiczność a następnie poprowadzili konkurs.

Tematem przewodnim tegorocznego konkursu były podstawowe wiadomości o ssakach i ptakach żyjących na wolności w Polsce w środowisku wodno-błotnym oraz pojęcia z zakresu ekologii i wiedzy łowieckiej. Organizatorami konkursu było Koło Łowieckie Nr.2 "ŁOWIEC" w Łodzi, Starostwo Powiatowe w Łęczycy i Gminy Grabów, Kutno oraz Witonia i Szkoła Podstawowa w Starej Sobótce.

Celem konkursu było:
- propagowanie wiedzy przyrodniczej i łowieckiej;
- dostrzeganie piękna naszego środowiska i zwierząt w nim występujących;
- dostrzeganie zależności między człowiekiem a otaczającym go środowiskiem;
- wychowywanie młodzieży w poszanowaniu przyrody i jej darów.
Podczas konkursu młodzi ludzie musieli wykazać się podstawową wiedzą z zakresu przyrody, ekologii i wiedzy łowieckiej.

Na konkurs przybyli zaproszeni goście:
Przemysław Kobacki Łowczy Okręgowy z Zarządu Okręgowego PZŁ.
Grzegorz Szarecki i Zygmunt Krupiński z Nadleśnictwa KOŁO.
Dyrektorzy i nauczyciele okolicznych szkół i rodzice z młodzieżą szkolną oraz koledzy myśliwi Karol Sakwa, Mirosław Engel, Andrzej Krzewski.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu obwodów łowieckich dzierżawionych przez Koło "Łowiec", czyli z gmin: Grabów, Kutno i Witonia (powiat łęczycki i kutnowski). Rozdaliśmy pytania testowe i reprezentanci z sześciu szkół indywidualnie rozwiązywali test. Poszło im to nadzwyczaj sprawnie i szybko zwłaszcza, że prowadzący starali się dodawać uczestnikom konkursu otuchy i łagodzić stres. Jury pod przewodnictwem Marka Małachowskiego, Prezesa Koła Łowieckiego Nr 2 w Łodzi oraz członków: Grzegorza Szareckiego z Nadleśnictwa KOŁO i kolegi seniora Karola Sakwy przystąpiło do oceny rozwiązanych testów. W drugim etapie drużyny losowały zestawy pytań i odpowiadały zespołowo.

Praca, zapał, wysiłek i zaangażowanie dzieci jest duże i wypada to docenić, dlatego chcieliśmy, aby każdy uczestnik konkursu otrzymał nagrodę, choćby małą. Dzięki sponsorom mogliśmy wręczyć nagrodzonym uczestnikom konkursu bardzo cenne nagrody: nowoczesne tablety czyli mobilne mini komputery z dotykowym ekranem, drony, koszulki, torby i książki oraz medale i dyplomy. Wspaniałymi fundatorami byli: Zarząd Okręgowy P.Z.Ł. w Łodzi, Gmina Grabów i Kutno oraz Witonia, Starostwo Powiatowe w Łęczycy oraz Koło Łowieckie Nr 2 "ŁOWIEC" z Łodzi. Do grona sponsorów wymienionych wyżej dołączyli: Janusz Siwiaszczyk - właściciel Salonu Myśliwskiego w Łodzi i Edward Sadowski właściciel piekarni KED w Zgierzu oraz Nadleśnictwo Koło. Kalendarzyki, broszury i długopisy ufundowane przez czasopismo "Brać Łowiecka" wręczał obecny na konkursie redaktor Adam Depka Prądziński. Broszury ufundowane przez Lasy Państwowe wręczał Grzegorz Szarecki z Nadleśnictwa KOŁO.

Młodzi ludzie wykazali się ogromnym zaangażowaniem i gruntownym przygotowaniem. Po zakończeniu zmagań konkursowych podliczono punktację, ogłoszono wyniki, a następnie wręczono nagrody rzeczowe oraz dyplomy, medale i nagrodę główną - puchar ufundowany przez Zarząd Koła Łowieckiego Nr 2 "Łowiec" w Łodzi. Puchar ma charakter przechodni. Dopiero zdobyty trzykrotnie pod rząd przez reprezentację tej samej szkoły staje się jej własnością. Przeprowadziliśmy również mini konkurs dla nauczycieli-opiekunów poszczególnych reprezentacji szkolnych przy dużym aplauzie młodzieży uczestniczącej w konkursie. Po ostatecznym podliczeniu punktacji jury ogłosiło wyniki:
- Szóste miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Witoni w Kadzidłowej. Zespołowi wręczyliśmy dyplom i oraz broszury.
- Piąte miejsce zajęła reprezentacja Zespołu Szkół w Byszewie. Zespołowi wręczyliśmy dyplom, drony i czapki.
- Czwarte miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Kadzidłowej. Zespołowi wręczyliśmy dyplom i tablety multimedialne oraz koszulki.
- Trzecie miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Sobótce Starej pod opieką Joanny Zając. Zespołowi wręczyliśmy dyplom, brązowe medale i tablety multimedialne.
- Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Grabowie. Zespołowi wręczyliśmy dyplom, srebrne medale i tablety multimedialne.
- Pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Chorkach pod opieką Joanny Zając i zgarnęła nagrodę główną puchar przechodni ufundowany przez Zarząd Koła ŁOWIEC z Łodzi, dyplom, złote medale i tablety multimedialne wyższej klasy z dołączaną klawiaturą.

Członkom jury za sprawne ocenianie i przedstawianie wyników wręczyliśmy okolicznościowe statuetki. Z przyjemnością wręczyliśmy drobne upominki również opiekunom poszczególnych szkół za udział w konkursie zorganizowanym w trakcie sprawdzania testów przez komisję konkursową.

Koło nasze opiekuje się młodzieżą szkolną pięciu szkół od wielu lat. W ramach współpracy organizujemy spotkania, pogadanki, wycieczki i konkursy w celu przybliżenia młodzieży wiedzy o zwierzynie w stanie wolnym, gospodarce łowieckiej, dbałości o nasze środowisko i umiejętności gospodarowania darami natury. Nasza współpraca ze szkołami przynosi duże efekty, nie tylko dla nas, ale i dla miejscowego środowiska.

Po konkursie tradycyjnie zaprosiliśmy zgłodniałych gości i uczestników na myśliwskie ognisko i pieczone kiełbaski ufundowane przez myśliwych, które serwowane były w naszym siedlisku szkoleniowo-myśliwskim w środku lasu. Zadowolona młodzież z opiekunami podziękowała za spotkanie i ciekawy konkurs oraz wyraziła nadzieje na równie udany w przyszłym roku. Pracę, zapał i wysiłek dzieci staramy się doceniać, daje nam ona satysfakcję i stymuluje do dalszej pracy, gdyż uśmiech dziecka to wielka radość, zadowolenie i optymizm dla Nas wszystkich a także nadzieja na lepsze jutro.

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie oraz wspaniałym fundatorom za zakup cennych nagród dla uczestników konkursu.

Darz Bór
myśliwi Koła Łowieckiego "Łowiec" 2 w Łodzi

koordynatorzy ds. współpracy z szkołami
Edward Ozdobiński, Mirek Kaczmarek

Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Highslide JSHighslide JS